Innlegg

Palmesøndag: Ved målet

Femte søndag i fasten: Etterfølgelse og overgivelse

Gå til Josef

Fjerde søndag i fasten: Vidunderlig

Fastesamling 10.mars Søster Anne Lise

St. Dominikus' tredje måte å be på

Tredje søndag i fasten: Skrøpelighet