Innlegg

Saligprisningene

Fariseeren som Jesus hadde kjær

Og vi så hans herlighet