Innlegg

Søndag 23. januar 22 kl. 19: Strømmet økumenisk gudstjeneste

Fra hypoteser og fragmenter til aksept av en mangefasettert enhet: Moderne bibelforsknings historie som metafor for livstolkning

The loving gift

Det hev ei rose sprunge