Innlegg

Noen tanker som forberedelse til pinse

Ut unum sint (V)

Ut unum sint (IV)

Fjerde søndag i påsketiden: Kallssøndag - den gode hyrdes søndag