Innlegg

Fremhevet innlegg

Faste og sorg

Evangeliet i ødemarken

Søster Anne Lise om Kyndelsmesse

Søster Anne-Lise Strøm O.P. deler sine nyttårsbetraktninger

Jul med Markus (2)

Jul med Markus (1)

Advent med Markus (2)

Advent med Markus (1)

I følge med Markus

Å lære å spille himmelsk musikk