Innlegg

Fremhevet innlegg

Bønn for de syke

Søndag 23. januar 22 kl. 19: Strømmet økumenisk gudstjeneste

Fra hypoteser og fragmenter til aksept av en mangefasettert enhet: Moderne bibelforsknings historie som metafor for livstolkning

The loving gift

Det hev ei rose sprunge

Mitt hjerte alltid vanker

Fjerde søndag i advent: Folkefrelsar til oss kom

Tredje søndag i advent: Blomstre som en rosengård

Annen søndag i advent: Tal vennlig til Jerusalem

Første søndag i advent: Å salige dag som i håpet vi venter