Innlegg

Fremhevet innlegg

Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg...

Saligprisningene

Fariseeren som Jesus hadde kjær

Og vi så hans herlighet

Full av nåde og sannhet

Og Ordet ble kjød

O Sapientia

I følge med Matteus

Ecce Rex

Novemberhåp