Innlegg

Fremhevet innlegg

Langfredag: Klagesangene

Den hellige Josef

Faste og sorg

Ørkenens "best supporting male actor"

Vår Frue av Lourdes

Saligprisningene

Fariseeren som Jesus hadde kjær

Og vi så hans herlighet

Full av nåde og sannhet

Og Ordet ble kjød