Innlegg

Fremhevet innlegg

Deus qui inhabitare facit unanimes in domo

I følge med Matteus

Ecce Rex

Novemberhåp

Fariseeren og tolleren

Hudløs

I sentrum