Innlegg

Full av nåde og sannhet

Og Ordet ble kjød

O Sapientia