Innlegg

For de fransktalende/pour les francophones

Fullkommen kjærlighet til det ufullkomne: om livet i fellesskap

Angelus - Ave - Magnificat