Femte søndag i fasten: Etterfølgelse og overgivelse

«Vi vil gjerne møte Jesus.» Det er det som er grunnen til at vi har lagt ut på vår vandring gjennom fastetiden. Å kjenne Herren, det er det vi ønsker. Vi vil være der hvor han er, derfor er det vi følger ham. Vi gjør vårt beste, vi søker med alle våre krefter å forenes dypere med ham, men ved den femte fastesøndagen merker vi at fokus har skiftet. Det rettes nå mot Jesus og hans verk. For det kommer et punkt - som egentlig er utgangspunktet - hvor vi ikke kommer lenger på egen hånd. Og dette blir inngangen til det virkelige livet. Overgivelsen.

Det er ved å bli i Kristi kjærlighet og la ham leve og virke i oss, at vi helt og fullt blir i pakten med Gud og virkelig kan kjenne og følge Guds vilje. Ved å la Kristus fullbyrde sitt påskemysterium i oss, får vi del i den herlighet han selv gikk inn til, hans oppstandelsesliv. Etterfølgelsen blir til overgivelse. 

Det kan bety at vi må oppgi våre egne hellighetsidealer, vår idé om hvordan vi skulle ha vært, og akseptere den hellighet Gud ønsker for oss. Den virker kanskje mindre heroisk, men er ikke nødvendigvis mer lettvint. Den blir kanskje ikke så spektakulær, men til gjengjeld vil den være ekte og evig. 

Herre, vår Gud, av kjærlighet til verden overgav din Sønn seg til døden. Hjelp oss å bli i hans kjærlighet og leve ved din nåde alene.