Palmesøndag: Ved målet

Vi har vandret gjennom fastetidens fem uker, og står nå ved målet. I tillit, med åpne øyne og ører, i bevissthet om vår skrøpelighet, men i glede over å være så høyt elsket, overgir vi oss – til Jesus, med Jesus. 

Også han står nå ved målet. Ikke bare for den siste vandringen han la ut på, men for hele hans virke, helt siden dåpen i Jordan og den påfølgende prøvelsen i ørkenen. Nå går han inn i det som blir oppsummeringen av alt han har sagt og gjort hittil. 

Det ble fullbrakt en gang for alle. Likevel inviteres vi også i år til å la det bli virkelighet, aktivt og nærværende i oss, i rammen av det liturgiske «i dag». Også vi lever våre liv mellom dåpen og vår siste påske.

«Mesteren sier: Min time nærmer seg, og det er hos deg jeg vil feire påske med mine disipler.» (Matt 26,18) 

Vil du ta imot ham? Vil du la ham feire sin påske i deg?