Ut unum sint (IV)Jeg er den gode gjeteren. 
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. 
Jeg gir livet mitt for sauene. 
Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
(Joh 10,14-16)Allmektige Gud, du har samlet jordens mange folkeslag i bekjennelsen av ditt navn og gjenfødt dem i dåpens bad. 
La oss alle bli i ett i troen og forenet ved en kristen livsferd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.