Gullkorn fra Kirkens arv... Rollemodeller?


Choose for yourselves the ones to imitate; those who fear God, who enter the church of God with reverence, who listen carefully to the word of God, commit it to memory, chew over it in their thoughts, carry it out in their actions; choose them for your imitation.
And don't let a little voice say to you, “And where are we to find such people?”
Be such people yourselves, and you will find such people.
[…] 
Finally, you can't find anyone to imitate?
Be the sort of person someone else should imitate.

(Augustin: Sermo 228) 

Noen tanker som forberedelse til pinse

Vi nærmer oss pinse. Fra og med Kristi Himmelfart har vi noen spesielle dager i stillhet for å forberede oss til å motta den Hellige Ånd. Vi åpner oss bevisst igjen på nytt for å ta imot Guds egen Ånd som er oss gitt. Vi synger hver morgen den gamle hymnen Veni Creator: Kom Hellig Ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt... 


Kom, Hellig Ånd med skapermakt, /
opprett hva synd har ødelagt, / 
og glede i hvert hjerte giv / 
som du har født til evig liv!

En trøsters store navn du bær, / Guds gave dyr og hjertens kjær, / den syke sjel en salve mild, / en livets brønn, en hellig ild.

Du visdoms, råds og styrkes Ånd, / du kraften av Guds høyre hånd, / du lysets bærer, Guds ords tolk / for alle tungemål og folk, –

ditt lys opptenn i vår forstand, / i hjertet kjærlighetens brann, / til vanmakt vår og usseldom / med hellig hjertestyrke kom!

Vår fiende, jag ham langt på flukt, / gi fred og fager troes frukt, / og la oss alle, store, små, / i sjeleomsorg hos deg stå!

Gjør oss med Gud vår Fader kjent, / 
med Sønnen som han har utsendt, / 
med deg som fra dem begge går, / 
og hjelp at vi i troen står!

Vær lovet, Gud vår Fader god, / 
Guds Sønn som opp av døde stod, / 
og Trøsteren som kom herned, / 
vær lovet i all evighet! Amen.

   Pinsen er også kirkens fødselsdag, Ånden kommer over apostlene og Maria. "Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt" (Ap. Gj. 2,2). Jesus hadde forutsagt dette i sin avskjedstale (Joh.16,13): "Men når Sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele Sannheten, for Han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme".

Ut unum sint (V)

Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, i mildhet, ydmykhet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare Åndens enhet, i den fred som binder sammen:

én kropp, én Ånd,
slik dere fikk ett håp da dere ble kalt,
én Herre, én tro, én dåp,
én Gud og alles Far,
han som er over alle
og gjennom alle og i alle.


Ut unum sint (IV)Jeg er den gode gjeteren. 
Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. 
Jeg gir livet mitt for sauene. 
Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
(Joh 10,14-16)Allmektige Gud, du har samlet jordens mange folkeslag i bekjennelsen av ditt navn og gjenfødt dem i dåpens bad. 
La oss alle bli i ett i troen og forenet ved en kristen livsferd.
Ved Kristus, vår Herre. Amen.

Fjerde søndag i påsketiden: Kallssøndag - den gode hyrdes søndag


De som tiltrukket av Guds stemme gir seg til å følge Jesus, oppdager snart inni seg et uimotståelig ønske om å bringe det gode budskapet til sine søsken gjennom forkynnelse og nestekjærlig tjeneste. 

Alle kristne er kalt til å være misjonærer for evangeliet! 

Som disipler er det ikke til vår egen personlige trøst at vi får Guds kjærlighet, heller ikke er det for å bringe oss selv eller for å ta oss av forretningsinteresser at vi blir kalt; vi blir ganske enkelt berørt og forvandlet av gleden over å føle oss elsket av Gud og kan ikke beholde denne opplevelsen bare for oss selv: For «den evangeliske gleden som fyller livet til disippelfellesskapet er en misjonerende glede» (Evangelii Gaudium, 21).

Jesus looks at you and invites you to go with him. Dear young people, have you noticed this look towards you? Have you heard this voice? Have you felt this urge to undertake this journey? I am sure that, despite the noise and confusion seemingly prevalent in the world, this call continues to resonate in the depths of your heart so as to open it to joy in its fullness. This will be possible to the extent that, even with professional guides, you will learn how to undertake a journey of discernment to discover God's plan in your life. Even when the journey is uncertain and you fall, God, rich in mercy, will extend his hand to pick you up. 
(Fra pave Frans brev til ungdommen 13.1.2017