Angelus - Ave - Magnificat

Herrens engel brakte Maria det glade budskap...

Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg.
Gled deg, Maria, full av nåde! Herren er med deg.

Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.

Velsignet er du blant kvinner...
Velsignet er du blant kvinnene...
Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.

Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?

...og hun unnfanget ved Den hellige ånd.

...og velsignet er frukten i ditt morsliv.
...og velsignet er ditt livs frukt, Jesus.

For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.  
Se, jeg er Herrens tjenerinne;...

Frykt ikke Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Se, jeg er Herrens tjenestekvinne.

...det skje meg etter ditt ord.

Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt til henne, skal gå i oppfyllelse.

La det skje med meg som du har sagt.
Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig...
Og Ordet ble kjød...

Den hellige ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn.

...for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige;
hellig er hans navn.

...og tok bolig i blant oss.

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans fars Davids trone.

Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.
Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.

Hellige Maria, Guds mor...
Men hvordan kan det ha seg at min Herres mor kommer til meg?
For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd.

Han mettet de sultne med gode gaver,
men sendte de rike tomhendte fra seg.

...be for oss syndere, nå og i vår dødstime.

Han gjorde storverk med sin sterke arm;
han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.

Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongdedømme.

Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn
slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt til evig tid.
Herre, vi ber deg:
Fyll våre hjerter med din nåde,
så vi, som ved engelens budskap har erkjent at Kristus, din Sønn, er blitt menneske,
ved hans lidelse og kors må bli ført til oppstandelsens herlighet.
Ved ham, Kristus, vår Herre.

Amen.

(Jfr. Luk. 1,26 - 56)