Lys (3): Jomfru Maria

«En helgen er en som lyset skinner gjennom.» Utsagnet, i ulike varianter, er blitt tilskrevet flere personer (deriblant en tidligere domprost i Nidarosdomen), og det er ikke så lett å avgjøre hvem som kan ha sagt det først. Det er da heller ikke så viktig. Det viktige er hva det betyr. Ikke bare at helgen-glassmaleriene er vinduene som lar lys skinne inn i kirkebygningen, men at de hellige kvinner og menn er mennesker som lar Guds lys skinne gjennom seg inn i Kirken og verden. I det hele tatt skulle hele Kirken, alle de døpte, de som Paulus kaller «de hellige», være et slikt vindu hvor himmelens lys brytes i ulike farger og fasonger og opplyser hele skaperverket. 

Tradisjonen har i Jomfru Maria sett det mest fullkomne eksempel på en som lot lyset skinne gjennom seg for å opplyse verden. For «i begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.» (Joh 1,1–5.9). Ja, det var i henne at «Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet» (Joh 1,14). 

Når vi feirer at Maria har fått del i denne herlighet, «en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet» (Joh 1,14), feirer vi egentlig at «av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde» (Joh 1,16). Hun representerer hele Kirken, hele menneskeheten, slik hun gjorde det ved sin lydighet da hun først ble kalt, ved sin tro, sitt håp og sin utholdenhet på veien gjennom livet, og ved sin kjærlighet til Jesus og til menneskene han elsket. Det var ikke hennes verk alene (selv ikke en kvinne kan klare alt på egen hånd), det var Guds verk i og sammen med henne. Slik kan det også bli for hver og én av oss. 

Ave Maris Stella,
Havsens Stjerne skjønn!
Dei Mater alma,
Moder for Guds Sønn!
Atque semper virgo,
jomfru, du ble mor.
Dei Mater alma,
Salig den som tror. 

(etter Ave Maris Stella, Maria-antifon fra middelalderen)