Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (7)

Siden brødet må fremstilles av fint hvetemel, malt av mange korn, iblandes vann og ferdigstekes på ild, har vi her et forståelig bilde på Kristi legeme som vi jo vet er ett, bestående av mange mennesker fra mange folkeslag, sammensmeltet ved Den hellige ånds ild.

For Kristus er født av Den hellige ånd, og fordi han måtte oppfylle all rettferdighet, steg han ned i vannet for å vigsle det, og fylt av Den hellige ånd som steg ned over ham i en dues skikkelse, steg han opp av det og trakk seg tilbake fra Jordan, slik evangelisten bevitner: "Men fylt av Den hellige ånd trakk Jesus seg tilbake fra Jordan".

På samme måte blir hans blods vin samlet fra mange klaser, druer fra den vinstokk han selv har plantet, og knuses i korsets vinperse. Den fylles på rommelige kar og gjærer av egen kraft i hjertet på de troende som drikker av den.

(Fra en påskehomilie av den hellige Gaudentius av Brescia)