Påsketiden 2022: Jeg er livets brød (4)

 


Sion, pris din saliggjører, / pris din hyrde og din fører, / si ham takk, syng gledeskvad! /
Se nu til hva du kan evne, / større dog enn ord kan nevne, / er den venn som gjør deg glad.

Se, et måltid nu opprettes, / brød og vin i dag fremsettes, / livets beger, livets brød! / 
Skaren, tolv i tall, er liten, / vokser talløs til med tiden, / skal ei lide hungersnød.

Brødet, vinen, signet, viet / i hans navn som oss har friet, / er hans legem og hans blod. / 
Ei forstanden det utgrunner, / troen ene ser Guds under / og hans skjulte gave god.

Gode hyrde, brød til livet, / takk for du deg selv har givet, / takk for livets kilde sann! / 
Fød oss, vokt oss, la oss finne / dine goder hisset inne / i det sæle livets land!

Du som alt formår å virke, / samler her oss i din Kirke / ved din Ånd og ved ditt ord, / 
gjør oss dine helgner like, / brødre med dem i ditt rike, / søsken hist om himlens bord!

(Thomas Aquinas O.P.,: Lauda Sion Salvatorem;
oversettelse: M.B. Landstad; hentet fra Lov Herren, katolsk salmebok)