Tredje søndag i advent: Blomstre som en rosengård


Blomstre som en rosengård / skal øde vange, /
blomstre i et gyldenår / under fuglesange; /
møtes skal i stråledans / Libanons og Karmels glans, /
Sarons yndigheter. 

Ryste mer ei noe kne, / ingens hender synke! /
Skyte hvert et utgått tre, / glatte seg hver rynke! /
Reise seg det falne mot, / rinne lett urolig blod! /
Frykt og sorg forsvinne!

Herren kommer, Gud med oss, / troen på ham bier, /
byde skal han fienden tross, / som sitt folks befrier. /
Alt betales på ett brett: / fienden får sin fulle rett, /
folket dobbelt nåde.

Skjæres for den sorte stær / skal da øyne mange, /
døve ører, fjernt og nær, / hører frydesange; /
se, den lamme springer da / som en hjort, så lett og glad, /
og den stumme jubler.

Så i Herrens helligdom / før Jesaja spådde, /
tiden rant og dagen kom / med Guds lys og nåde, /
med en Guds og Davids Sønn / som gjør enn i lys og lønn, /
paradis av ørke.

Ære med vår høye drott, / med hans Ånd tillike! /
Sammen de gjør allting godt / i vårt himmerike. /
Døve, selv på gravens bredd, / ører får å høre med, /
stumme leber synger.

Høyt bebudet gyldenår, / glade nyårssange: /
Blomstre som en rosengård / skal de øde vange, /
møtes skal i stråledans / Libanons og Karmels glans, /
Sarons yndigheter!

(N. F. S. Grundtvig)