Annen søndag i advent: Tal vennlig til Jerusalem

 

Tal vennlig til Jerusalem,

Johannes, Herrens røst.

Når solen går med blod i hav,

/:skal dagen gry i øst.:/

 

Når verden står ved dødens tre

i anger, gråt og skam,

kan troens folk i Ånden se

/:Guds rene offerlam.:/

 

Tal vennlig til Jerusalem,

ja, trøst den dømte by,

hvor slektens synd på dommens tre

/:ble løftet høyt mot sky:/

 

Et ord ble sådd i hjertet ditt,

et sverd lagt i din hånd.

De sår du åpner, skal til sist

/:bli salvet av Guds Ånd.:/

 

Tal vennlig til Jerusalem,

Johannes, Herrens røst.

Snart stiger Frelseren av grav,

/:og dagen gryr i øst!:/

 

 Jerusalem, se løftets Sønn!

Han bærer all din nød.

Med naglemerket hånd han gir

/:deg glede, vin og brød:/

 

(Eyvind Skeie 1978, 2006)