Første søndag i advent: Å salige dag som i håpet vi venter

Å salige dag som i håpet vi venter,
da verden blir ett med Guds rike til sist,
da menneskeslekten skal løses av lenker
og folkene vidne at Herren er Krist,
da døden skal dødes og synden forsvinne,
og vi skal vår frelse for evighet vinne.

Den kommer, den kommer, den dag som vi venter,
alt ser vi den stråle på morgenens sky.
I dalenes svimlende sluk ruger mørket,
men tindene lyser av rødmende gry.
Den kommer og stiller de sørgendes trengsel,
den kommer og fyller de helliges lengsel.

Den kommer, den kommer, den dag som vi venter,
da folkene kjærlig forenes i tro,
og himlenes Herre skal bli deres konge
og de i hans svalende skygge få bo.
Den dag som oppfyller de helliges bønner,
og troen med synenes klarhet belønner.

Han kommer, han kommer den dag som vi venter,
den lyseste dag som på jorden skal gry!
Da kommer vår Herre for ene å råde,
og Satan og synd for hans velde skal fly,
og skapningen, frelst ifra synder og strider,
skal synge hans ære til evige tider!

(T: Nathanael Beskow / O: Lars Roar Langslet)