Digital pinseretrett

Pinsehelgen 2021 inviterer søstrene på Lunden til digital retrett.

Retretten ligger tilgjengelig som podcast på denne lenken:

 Digital pinseretrett på St. Rita radio

Foredragene sendes på radio kl. 14.00 pinseaften og første pinsedag, samt i reprise etter vesper begge dagene. Vesper sendes kl. 19.30, og blir også liggende tilgjengelig på radioens nettsider og på http://lunden.katolsk.no 

God pinse!