O Radix Iesse


O skudd på Jesse rot, underfulle tegn for alle folkeslag.
Konger skal tie når du taler, og folkeslag skal bøye kne.


Forslag til lectio-tekster:

Husk på Jesus Kristus, han som ble reist opp fra de døde og er av Davids ætt. Dette er mitt evangelium, og for dette lider jeg. Ja, jeg er bundet i lenker som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet. Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. (2 Tim 2,8-10)

Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ætt, den klare morgenstjernen. (Åp 22,16)


Kommentar:
 
Hvem og hva lytter vi til? Og hvorfor? Hva er det som overbeviser oss? Noen ganger er kanskje valgene vi tar mindre frie enn vi tror. Ytre rop kan finne resonans i indre røster, og vi gir etter. Men er det alltid de som roper høyest vi bør høre på? Kan små spirer være vel så veltalende, om vi våger å stoppe opp og gi dem vår oppmerksomhet?