O Oriens


Å, solrenning,
du glans av det evige lys, rettferds sol.
Kom, lys for dem som sitter i mørke og dødens skygge.


Forslag til lectio-tekster:

Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket og mørket har ikke overvunnet det. (…) Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden (Joh 1,4-5.9)

Igjen talte Jesus til folket og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh 8,12)

Kommentar:
 
Lyset er helt avgjørende for oss. Hvor annerledes virker ikke verden når lyset blir borte - både fysisk og mentalt? Hva forteller dette oss om ham vi venter på?