O AdonaiO Adonai, du høvding for Israels hus.

Du talte til Moses fra tornebuskens flammer og ga ham loven på Sinai berg. 

Strekk ut din sterke arm og frels oss fra syndens åk.


Forslag til lectio-tekster: 

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. (Matt 11,28-30)

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. (Heb 1,1-3)


Kommentar:

Guds virke i verden er et virke til det gode, til frelse, det vil si til frihet, helse og liv. Gud er ikke bare en fjern "urmaker", men er og forblir aktivt involvert, kjærlig oppmerksom på sin skapning og dens behov. Gud valgte ut konkrete mennesker i konkrete historiske situasjoner for å skape seg et folk som skulle ha en spesiell rolle i frelsesverket. Som medlem av dette folket kommer Gud oss i Jesus så nær at han på en synlig og konkret måte deler våre kår, for å sette oss fri og gi oss liv. La oss åpne oss for å ta imot denne frelsen her og nå.