Online adventsretrett i koronatiden: Intro


 

Tekst i pdf.

Tekster til lectio.