Lectio divina: Jesu Hjerte



Herrens råd står fast for alltid,
          hans hjertes planer fra slekt til slekt.
så han kan fri dem fra døden
          og holde dem i live gjennom hungersnød.
                                                 
(Salme 33,11.19)





Forslag til lectio-tekster fra dagens liturgi:

For du er et hellig folk for Herren din Gud. Blant alle jordens folk har Herren din Gud valgt deg til å være hans folk, hans dyrebare eiendom. Når Herren hadde godhet for dere og valgte dere ut, var det ikke fordi dere var større enn alle andre folk; for dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere og ville holde eden han hadde sverget for deres fedre, førte Herren dere ut med sterk hånd. Han fridde deg ut fra slavehuset, fra faraos, egypterkongens, hånd. 

Så vit da at det er Herren din Gud som er Gud, den trofaste Gud som holder pakten og viser kjærlighet i tusen ledd mot dem som elsker ham og holder hans bud, men som straks gjengjelder og gjør ende på dem som hater ham. Han er ikke sen med å gjøre gjengjeld mot den som hater ham. Så hold da fast ved de budene, forskriftene og lovene som jeg gir deg i dag, så du lever etter dem. 

(5 Mos 7,6-11)

På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for. 

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett.» 
(Matt 11,25-30)

Kommentar:

Guds kjærlighet er ikke villkårlig. Den er personlig, et uttrykk for et fritt og aktivt valg. Hver enkelt er valgt av Gud til å eksistere, skapt og holdt i live av ham. Guds kjærlighet er trofast og til å stole på. Den er ikke basert, verken på våre meritter eller mangel på sådanne, eller på flyktige følelser, impusler eller sinnsstemninger. Den viser seg i konkret omsorg for våre reelle behov, i gjerning som fremmer liv, frihet og vekst.

Hjertet er den delen av en person hvor intellekt, følelser og vilje møtes; personens sentrum, hvor ekte valg og handlinger er forankret. Å kjenne og å elske noen i dybden, i sannhet, foregår på hjerteplanet. Jesu hjerte er for oss porten til Faderens hjerte. Her kjenner Faderen Sønnen og Sønnen Faderen. Her elsker Faderen Sønnen og Sønnen Faderen. Her åpenbarer Sønnen Faderen og gir oss del i forholdet til ham.

Ved å la vårt hjerte formes i Jesu hjertes bilde, ved å legge av oss de tunge byrdene, slaveåket, og ta på oss hans gode åk, lærer vi å ta imot Faderens kjærlighet og la oss kjenne av ham. Slik oppdager vi hvem han er, slik at vi kan elske ham som han er, som en kjærlig Far som vil oss vel. Da vil vår kjærlighet bli lik hans: ikke villkårlig eller flyktig, men fri, trofast, aktiv, til fremme av liv, frihet og vekst for menneskene rundt oss.

I stillhet, bli nærværende i ditt eget hjerte, din persons sentrum. La ditt hjerte møte Jesu hjerte og hvile der. Lytt til hvordan evangeliets budskap i dag kan komme til uttrykk i ditt konkrete liv, til frihet og vekst for deg selv og dem Gud sender deg til.


Bønn:

Barmhjertige Gud, i din Sønns hjerte åpner du for oss kjærlighetens uendelige rikdom. Vi ber deg: Gi oss del i den rike nåde som strømmer fra denne gavmilde kilde. La oss alltid minnes de store velgjerninger som i ham åpenbarer din kjærlighet til oss, og lær oss å gjenkjenne ham i våre brødre og søstre. Amen.