Kompletorium fastetid: Nunc dimittis


Våk over oss, evige Frelser, for at fristeren ikke skal skremme oss. For du er blitt vår hjelper for alltid. (Antifon til kompletorium i fastetiden fra den dominikanske liturgiske tradisjon)