Reisen til Julestjernen

For mange norske barn – barn i alle aldre – er en av julaftens formiddags viktigste programposter filmen «Reisen til Julestjernen» som NRK tradisjonen tro sender hvert år.

«Jeg vil ha deg!» sier prinsesse Gulltopp bestemt mens hun kontemplerer julestjernen fra vinduet i slottet. Uten å tenke særlig mye verken på forberedelser eller konsekvenser, legger hun så resolutt ut på veien for å nå frem til det hun så inderlig lengter etter, og som hun er villig til å gi alt for. For hvis hun vil ha julestjernen, må hun gi den hjertet sitt, det kjæreste hun eier. Det er ikke vanskelig for den som noensinne har vært forelsket, for en kontemplativ nonne, eller for en hvilken som helst kristen som ønsker å leve ut sin tro og sitt forhold til Gud i alle livets aspekter, å kjenne seg igjen.

Gulltopp får julestjernen. Men hun får den først når hun ikke lenger søker den med en possessiv holdning, drevet kun av sitt eget begjær. Hun finner den når hun søker den for at harmonien skal gjenopprettes og de mennesker som er kommet fra hverandre skal finne sammen igjen. Da får hun den også selv. Hun vinner den når hun forstår at det ikke er det materielle gullhjertet hun bærer rundt halsen hun skal gi den, for dette hjertet – hvor verdifullt det enn er – er bare et symbol på noe dypere. Hjertet har hun fått av sin mor, som et symbol på den kjærlighet moren har til henne, en livgivende kjærlighet som konkretiseres i morens reaksjon når datteren forsvinner: hun løper straks ut i skogen for å lete etter henne. Senere gir Gulltopp, som da er blitt den stakkars foreldreløse Sonja, gullhjertet tilbake til moren, da i en fattig tiggerkones skikkelse. Viljen til å gi bort det kjæreste hun eier til en fattig, blir et symbol på Sonjas vilje til å gi seg selv, sitt hjerte, til julestjernen. Den livgivende kjærligheten lever også i henne.

Det gir mening. Men historien kan imidlertid leses også fra en annen vinkel.

Kongens eneste barn, som alene, midt i natten legger ut på veien, fra varmen, lyset og gleden i slottet, ut i den kalde, mørke, dystre skogen. Ugjenkjennelig, blant en gruppe fattige «færandes folk», kommer hun til sine egne og får en noget blandet respons, spesielt når deres skuespill truer med å avsløre sjalusi og en tørst etter makt som ikke viker tilbake for hverken lureri eller vold. I denne skikkelsen er det barnet tilbyr seg å lete etter den bortkomne julestjernen, slik at forbannelsen kan heves, kongen få tilbake sin dronning og sitt barn, og stjernen igjen kan skinne i all sin glans. Det krever alt. Det krever at Sonja gir stjernen sitt hjerte. Og til julestjernen må man gå alene.

Hvem er Gulltopp? Hvem er Sonja?

Grepet av kjærlighet til sin skapning, henrykket av dens skjønnhet, lengter Gud etter den. Og når lyset så ut til å være sluknet, stjernen forsvunnet, forbannelsen enerådende, da legger Sønnen ut på leting, ikke som prins, men som  fattiggutt. Ironien er at det forsvunnede barnet er det samme som det barnet som leter. Den førstefødte er blitt ett med den bortkomne.

Den første Adam rekker hånden ut for å gripe det vakre og prektige han så og begjærte. Den siste Adam, som selv var i besittelse av det hele, men som valgte å bli ett med den første for å bringe ham tilbake.

Hvem er Gulltopp? Hvem er Sonja? Hvem er kongen? Hvem er stjernen?

Og hva med forbannelsen?

Kongen forbanner stjernen – og vi tenker fort at det er Gud som har forbannet oss. Men Gud forbanner ikke. Er det ikke heller vi som ønsker å drive ut av vårt liv det vrengebilde vi har laget oss av Gud – slik kongen forbanner stjernen fordi han gir den skylden for at prinsessen er forsvunnet? Dog, idet han forbanner mister han også dronningen, og håpet om å finne igjen prinsessen slukner med stjernen. Det som frelser ham, er møtet med barnet som er villig til uegennyttig å legge ut på leting etter stjernen igjen, om det så skal koste henne det kjæreste hun eier, hjertet hennes, alt.

«Reisen til Julestjernen» er ingen strikt allegori. Stjernen i fortellingen er skilt fra stallen og barnet i krybben. Men sier ikke dens vedvarende appell noe om at den, som alle eventyr, berører noe som ligger dypt i menneskenes hjerter, sannheter mange kanskje ikke engang har ord for?

Vismennene fra Østen fulgte stjernen de så gå opp, en stjerne de kanskje oppdaget fordi de var astrologer, stjernetydere, som lette på himmelen etter tegn. Stjernen ledet dem til Kristus, som de knelte ned for, tilba og ga sine dyrebare gaver.

La oss disse siste dagene før jul ha øynene åpne for alle de små tegn, mer eller mindre åpenbare og klare, Gud kan tenkes å bruke for å trekke oss nærmere Kristus, nærmere seg selv. God reise!