Stillhet, nærvær og kontemplasjon (1)


La oss begynne med begynnelsen:
Gud så på alt han hadde skapt, og se, det var overmåte godt! (1 Mos 1,31)

Dette er et godt utganspunkt, fordi det sier noe grunnleggende om hva kontemplasjon er, og hvorfor det er et viktig element i kristnes liv.
For det første: Kontemplasjon er, dypest sett, å «bli ett blikk» med Gud. Selve ordet har med å se å gjøre (oversetter det greske theoria – som i teater), det har med å tre inn i et hellig rom å gjøre (templum), det har med enhet og fellesskap å gjøre (con-). Ved å være nærværende i Guds nærhet, ved å betrakte Gud, forvandles vi mer og mer til å bli lik Gud.
Paulus skriver i 2. Korinterbrev:
Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd. (2 Kor 3,18).
Dominikaneren Mester Eckhart (1260 – 1328) uttrykker det slik:
Det øyet jeg ser Gud med, er det samme øyet som Gud ser meg med; mitt øye og Guds øye, det er ett øye og ett syn og én erkjennelse og én kjærlighet (Mester Eckhart: Preken IV «Den som lytter til meg»).

Kontemplasjon og kontemplativ bønn handler altså om å bli sett av Gud, la seg se av Gud, og å begynne å se sånn som Gud ser – med Guds blikk – på Gud, på andre, på verden og på oss selv.
Jeg tror dette er noe som kan være godt for alle mennesker – i større eller mindre grad, alt etter ens personlige kall. Så jeg nøler mellom å kalle disse refleksjonene:

Stillhet og kontemplativ bønn –
«Må ha det, bare må ha det» eller «Because you're worth it»?

Poenget er at det er bra for oss, og kanskje til og med en nødvendighet.

Jeg vil nå reflektere litt rundt stillhet og kontemplativ bønn, med utganspunkt i noen steder og personer fra Bibelen – det er personlige og overhodet ikke uttømmende refleksjoner, må jeg legge til...

Det er noen geografiske omgivelser som i den bibelske og senere kristne tradisjon særlig er blitt knyttet til den kontemplative bønn og møtet med Gud: fjellet, ørkenen og kilden. Fjellet og ørkenen er stille steder, hvor man er trukket tilbake fra menneskemengder, støy og høy aktivitet. Kilden er et livgivende og forfriskende sted. Fjelltoppen har ofte blitt sett som et sted som løfter oss opp, nærmere himmelen, nærmere Gud. Den gir også mulighet til et annet blikk på omgivelsene, mer vidsyn; alt ser litt anneredes ut, sett ovenfra. Ørkenen er stedet for konfrontasjon med oss selv, med motstridende krefter, i tradisjonen ofte kalt «demoner». Alle tre steder har en evighetsdimensjon: kilden som stadig bringer frem nytt vann, ørkenen, hvor det er sand, sand, sand, og alt ser likt ut overalt, fjellet som står så trygt «for evig» (enig og tro til Dovre faller...).
Vi finner igjen disse stedene i historiene om Abraham, Isak og Jakob, Moses og Elia, og også i Jesu liv.
Jeg vil løfte frem en mindre kjent, men meget talende historie i livet til en av Bibelens bi-figurer: Saras slavekvinne Hagar, som rømmer fra husfruen sin fordi Sara plager Hagar på grunn av sjalusi – Hagar er blitt gravid ved Abraham og kommer i konflikt med husfruen. Hun rømmer da ut i ørkenen, og i ensomheten og den fortvilede situasjonen, inntreffer et uventet møte:

Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa: «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte: «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.»
[…] En dialog finner sted, og historien avslutter:
Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt til henne: «Du er en gud som ser meg.» For hun sa: «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» Derfor kaller man brønnen for Lahai-Ro'i-brønnen. (Lahai-Ro'i-brønnen er hebraisk for «brønnen til den levende som ser meg».)
(1 Mos 16,7-8.13-14)

Denne fortellingen sier noe viktig om hva som gjerne skjer når man våger å gå inn i stillheten og ensomheten: Gud finner oss der, og konfronterer oss – først og fremst med oss selv: Hvor kommer vi fra, hvor går vi hen? Hvem er du egentlig? Hvor er du på vei? Hva motiverer valgene dine? I en verden preget av stress, hyppige endringer, press og påvirkning fra så mange kanter, er dette viktige spørsmål for en kristen, ja, for alle som ønsker å leve et sant liv.
For det andre åpenbarer Gud seg her som «den som ser». Det er Gud som finner Hagar, der hvor hun er, i den konkrete situasjonen hun befinner seg i. Og han ser henne. Gud ser Hagar, kaller henne ved navn, kaller henne tilbake til seg selv. Det er ikke nødvendig å slite seg ut for å bli sett, å være først, best, fremst, litt bedre, litt mer spesiell, noe ekstra. Det er ikke nødvendig å skrike for å bli hørt. Det kan være nødvendig å skrike til Gud, men da er det for vår skyld, ikke for Guds. Gud ser oss. Alltid. Ikke med et kontrollerende og bebreidende blikk, men med et barmhjertig og frigjørende blikk – et blikk fullt av kjærlighet. I hvert øyeblikk ser Gud på oss og ser: det er godt, overmåte godt. Og kontemplasjonens første skritt er å bli nærværende for dette blikket, la seg se. Da får vi kanskje etter hvert den gave det er å få se ham som ser oss – som Hagar.
Vi ser også at hun kaller opp den kilden Gud fant henne ved, etter gudserfaringen sin. Den er ikke lenger en anonym kilde, men et sted man kan komme tilbake til, øse av.

Kilden er livgivende, derfor taler den så tydelig om hva møtet med Gud kan gjøre for oss. Ørkenen og fjelltoppen er, som sagt, adskilte steder, hvor det er stille. Derfor er de priviligerte steder for intime møter med Gud. Stillhet i hverdagen skaper slike rom for oss.
Jeg siterer fra våre konstitusjoner, som tolker klosterregelen for oss og regulerer vårt liv:

Den salige Dominikus «talte lite, bortsett fra med Gud i bønn og om Gud, og han oppfordret brødrene til å gjøre det samme». Nonnene skal grunne på dette i sine hjerter, og gjøre sitt hus og fremfor alt sine hjerter til stillhetens steder.
Nonnene bør overholde stillheten spesielt på steder og til tider satt av til bønn, studium og hvile. Den verner om det regelmessige klosterliv, og er en særlig hjelp til fred og kontemplsjon.
(LCM 46)

Det er tydelig her at bare den ytre, fysiske stillheten ikke er nok. Den er ikke et mål i seg selv. Vitsen er ikke at alle bare skal gå rundt og holde kjeft. Og det finnes en destruktiv stillet, som dreper. Men det er ikke den vi snakker om. Det er den indre stillheten, den indre freden, hvor vi er nærværende i det tempel vår kropp og vårt hjerte er for Gud, og er klare til å lytte. Det er den vi snakker om.
Og det er en «bebodd» stillhet. Et nærvær får rom til å åpenbare seg, slik det var med Moses:

Men da Herren så at han kom bort for å se, ropte Gud til ham fra tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: «Her er jeg.»
[…] En samtale finner sted, og når Moses spør om Guds navn, svarer Gud:
«Jeg er den jeg er.» Og han sa: «Slik skal du svare israelittene: Jeg er har sendt meg til dere.» (2 Mos 3,4.14)

Her får Gud et annet navn: Jeg er. Presens og presens. Gud er tilstede, present, med oss, og Gud er tilstede nå, i nuet. Nuet er kanskje det nærmeste vi kan komme evigheten her i tiden – fordi evigheten ikke er en veldig, veldig lang tid, men et ubegrenset nå.

For å møte Gud er en ting nødvendig: å være tilstede. Det er ikke Gud som er fraværende, det er vi. Stillheten er en forutsetning for å lytte, for å høre i det hele tatt. Det gjelder Guds tale til oss i ensomheten, såvel som Guds tale til oss gjennom andre. Hvis jeg ikke er tilstedeværende nok til virkelig å møte den andre, og stille nok i mitt indre til virkelig å høre hva den andre sier, kan jeg umulig oppfatte hva Gud sier gjennom ham eller henne.
I fortellingen om Moses og Israelsfolket uttrykker Farao klart sin strategi for å sørge for at folket ikke skal få med seg det Moses har å si dem på vegne av Gud:
«Legg tungt arbeid på mennene, så de har nok å gjøre og ikke får tid til løgnaktig snakk!» (2 Mos 5,9)

Vi vet også, hvis vi er ærlige, at en veldig god strategi for å hindre noen i å si ting vi kanskje ikke vil høre, er å ta ordet og beholde det, slik at den andre ikke får sjansen til å si noe. Slik er det også med Gud. En forutsetning for at bønnen kan bli sann dialog, er at Gud også får rom til å uttrykke seg.
I stillheten lærer vi etter hvert å lytte og skjelne. Da kan vi også bedre fatte hva det er vi må gi slipp på, hva det er vi trygt kan gi slipp på, for å være mer tilstede, bli mer fredfylte. Det er en personlig vei. Noen trenger mer enn andre, noen får mer smaken på det enn andre, men alle trenger litt.