Jesu Hjerte

Klikk for å lese en betraktning over Jesu Hjerte, av sr. Marie-Thérèse OP