Mens vi venter på Ånden: Marias besøk hos Elisabeth

For after Christ has been born in our hearts; He reaches out to Himself in the heart of our brother by the love of His own Spirit. Binding Himself, as He is in us, with Himself, as He is in our brother, He restores us, in that same Holy Spirit, to the embrace of the heavenly Father.
 (Thomas Merton: Meditations on Liturgy,
(Oxford: Mowbray, 1976),
p. 58)

Allmektige, evige Gud, da den salige Jomfru Maria bar din Sønn i sitt skjød, drev din Ånd henne til å besøke Elisabeth. Gjør oss lydhøre når din Ånd taler, så vi sammen med Maria evig kan lovprise deg. Ved Kristus, vår Herre. Amen.