Festen for Herrens Bebudelse (Maria Budskapsdag)


På minnekortet for vår kjære avdøde Sr. Marie-Thérèse er avbildet Maria Bebudelse fra Collégiale Notre-Dame-de-l’Assomption, Ecouis, Frankrike. Jomfru Maria holder det Det gamle testamentet og det ennå forseglede Nye Testamentet.
Maria bøyer seg i dyp ydmykhet og lydhøret for Erkeengelsen Gabiel som kommer med det glade budskap.
Det er Marias ”JA” som avslutter den gamle pakt og som åpner seglet til den nye pakt.
 
Maria har, som alle unge jødiske piker, fulgt sine foreldre trofast i synagogen, hun kjenner Jesajas profetier om den kommende Messias og likevel er det helt utenfor hennes begrepsverden at denne profetien skulle kunne gjelde henne.  Hennes absolutte renhet, hennes enkelhet, hennes dyptgående lydhørhet beskrives av den franske forfatteren Georges Bernanos (i boken” Miraklet i de tomme hender”) som en renhet så absolutt at Maria ikke engang er i stand til å se sitt eget speilbilde. 

Marias lydhørhet er nedlagt i henne av Gud selv, hun ER lydhørhet. Hun lurer på hvordan dette budskapet skal kunne realiseres, hun har jo ingen mann. Samtidig er hun helt åpen for Guds vilje. Maria forsøker ikke å forstå noe som ligger helt utenfor det som kan forståes menneskelig sett: hun lever i troen og tilliten, lytter til Guds ord gjennem den hellige skrift og tar imot budskapet og utfordringen som en del av Guds mysterium.


Dette ”Ja” vil Maria måtte leve fullt ut ved korsets fot, der hvor Jesus overgir seg fullstendig til Guds viljes fullbyrdelse og og hvor blir kirkens mor.


Denne lydhørhet blir til lydighet, total overgivelse til Guds vilje, som en respons til Jesu egen lydighet når han kommer inn i denne verden: ”Far, her kommer jeg for å gjøre din vilje”

Derfor sier Kristus når han kommer inn i verden:

”Slaktoffer og offergave ville du ikke ha, men en kropp gjorde du i stand til meg. Da sa jeg: Se her kommer jeg for å gjøre din vilje, Gud”( Heb. 10,5) (derfor snakker vi ikke lenger om Marias budskapsdag i den katolske kirke men om festen for Herrens Bebudelse).
Det evige ja er opprinnelig uttalt av Sønnen selv, i Faderens skjød, fra all evighet av.
Hos profeten Jesaja leser vi: ”Se den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn og hun skal gi ham navnet Immmanuel, Gud med oss”.
”Den dagen skal Isais rotskudd stå som et banner for folkene” (kap. 11). Samtidig vet vi at Maria også må ha fått med seg budskapet om den lidende tjener: ”Han liknet ikke en mann, han så ikke ut som et menneske” ( Jes. 53).

 ”Enda han var Sønn lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham”.( Heb. 5,8)


Ikonografien fremstiller Maria med korset for øyet, med dette sverdet som skal gjennombore hennes hjerte.” Ubetinget sier Maria ”Ja” til Guds vilje. Dette leder oss inn i fastetiden: ”Enda han var sønn lærte han lydighet av det han led” .

Denne lydighet forutsetter absolutt lydhørhet, noe som skjerper sansene for hva som er Guds vilje. Vi lærer å temme de umiddelbare refleksene og ved tilbaketrekning fra alle støy og alt det som forstyrrer et liv i bønn, åpner vi opp for den Hellige Ånds innskytelser og gjør oss åpne for å høre Guds stemme og hans vilje.

”I dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde, som under opprøret” (Heb. 3,15).Maria har åpnet seglet til den nye pakt. Sammen med henne fester vi vårt blikk på Jesus Kristus i denne hellige fastetid og følger ham på korsets vei opp mot Jeruasalem.