Du er min Sønn, den elskede

Lar jeg meg se - betrakte - "du er min sønn, Christophe"? Dypest sett, kommer mangelen på selvtillit som er opphav til all min frykt og voldsomhet, nettopp av at jeg ikke er nærværende for dette Blikk som føder meg: du som bare vil min glede, at jeg skal leve lykkelig og fri i Gaven.

(Utdrag av Le souffle du don (Bayard, 1999) -
dagboken til den salige Christophe Lebreton OCSO 1993-1996)