Hellighetens år (III)

Jeg har alltid ønsket å bli en helgen, men når jeg sammenligner meg med helgenene, har jeg alltid følt at jeg er så fjernt fra dem som et sandkorn trampet i bakken av en menneskefot er fra et fjell med en topp som forsvinner i skyene. Men i stedet for å miste motet ved slike betraktninger, har jeg tenkt som så at Gud aldri ville inngi meg et ønske som ikke lar seg virkeliggjøre, og til tross for min litenhet kan jeg ønske å bli en helgen.

(St. Thérèse, gjengitt i Legg alt i Herrens hånd - trevde dager med Thérèse av Lisieux, John Kirvan (red.) oversatt av J. J. Tønseth (Oslo: St. Olav Forlag, 2005) ss. 29-30)