Hellighetens år (I)

Min Gud, salige Treenighet!
Jeg ønsker å elske deg og inspirere andre til å elske deg.
Jeg ønsker å gi mitt liv for Kirken slik at den helliggjøres, ved å frelse sjelene til de mennesker som bor på jorden og forløse de sjeler som ennå er i skjærsilden.

(Bønn av den hellige Thérèse av Lisieux,
i overgivelse til Guds uendelige barmhjertighet)