In baptismate Domini: Velsignet vann

 Herrens røst lyder over vannet... 

”Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg min glede!”


I tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.

...alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud.Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Av hans fylde har vi alle fått, nåde over nåde.

Kilde: Trondheim byarkiv
Alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus...


  Fordi dere er barn, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter,  og Ånden roper: «Abba, Far!»
...Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?

Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og er du sønn, er du også arving, innsatt av Gud.

For dere er alle Guds barn ved troen, i Kristus Jesus.


... født på ny av vann og Ånd...


...i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn...


 Velsignet er du
når du går inn,
og velsignet er du når du går ut!

Herren bevare din inngang og din utgang, fra nå og til evig tid!

(Salme 29,3; Mark 1,11; Gal 4,4-7; Joh 1,12-14; Gal 3,27; 1 Kor 3,16; Joh 3,5; Matt 28,19; Salme 121,8; 5 Mos 28,6)