3. søndag i advent: Gaudete!

Jes 61,1-2a.10-11 - 1 Tess 5,16-24 - Joh 1,6-8.19-28

Tradisjonelt kalles denne søndagen « Gaudete»:
 

«Gled dere i Herren, atter sier jeg: Gled dere, for Herren er nær!»

Den opprinnelige liturgiske fargen var rosa fordi den ikke skulle være sterk rød eller hvit. Man kan bruke fiolett eller rosa farge. Kirken kan smykkes og orgelet kan tone!

Tekstene på denne dagen (år B) er fra profeten Jesaja 61,1-2:


 «Herren har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de fattige, for å lege dem som har et sønderknust hjerte, rope ut frihet for de fangne og frihet for dem som er i lenker. Herren vår Gud skal la rettferdighet spire frem og lovsang lyde for alle folkeslag.»

Annen lesning er tatt fra Paulus' første brev til tessalonikerne: 

«Brødre vær alltid glade, lev uten opphør i bønn og takk Gud under alle forhold.»

I Johannesevangeliet møter vi igjen Johannes Døperen som er kommet for å vitne om Lyset. Johannes gir et vitnesbyrd som kommer til å koste ham livet, hans motstandere er ute etter å legge en felle for ham. Den mest utfordrende form for vitnesbyrd er å formidle hva man virkelig mener og tror i en fiendlig eller fremmed sammenheng. Vi vet at mange har måttet gi sitt liv for sin tros skyld, ikke minst i vår egen tid.
 

Å vitne om Lyset og Kristus som kommer for å opplyse folkeslagene, det er nøkkelbegrepet i Johannes' evangelium. Jesus sier om Johannes Døperen (Joh 5,35) at han var «en brennende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede dere i lyset fra ham.»
 

Foto: Sr. Elisabeth OP

Denne siste uken i adventstiden øker forventningen om Kristi komme: Liturgien fører oss inn i det Gamle Testamentets profetier gjennom de berømte «Å-antifonene» Det er den gamle pakt som venter på Messias:
 

Å Visdom,
Å Adonai,
Å friske skudd på Jesse tørre rot,
Å Davids sønn, nøkkelen til Guds rike,
Å morgenskjær, evige lys,
Å verdens konge,
Å Gud med oss, Emmanuel.
 

Når vi daglig bruker de latinske tekstene og leser forbokstavene fra slutten av, da får vi dette utsagnet: ERO CRAS! I morgen er jeg her!

Hver morgen til lovsangen opplever vi at denne dagen nærmer seg: Alle antifonene peker henimot Herrens komme! Det er den dagen hele skapningen lengter etter.

«Reis deg, Jerusalem, stig opp i det høye ;
Se gleden som kommer til deg fra din Gud »!
- Sr. Anne-Lise OP