Ut unum sint (VI)


Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje. Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære. 
(Rom 15,5-7)

Skogskapellet på Lia Gård (se www.liagard.no)