Påske: Ecce homo

By Dnalor 01 (Own work) [CC BY-SA 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)],
via Wikimedia Commons
...så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin, som var sammen med henne, og han
spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet.
Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?» Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.»Da sa han: «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av det treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte: «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.»Han pekte ut tolv, som han også kalte apostler, for at de skulle være sammen med ham...


...og mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: 
«Ta imot og spis! Dette er min kropp.»Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud.
Av din rikdom har vi mottatt det brød
som vi bærer frem for deg,
en frukt av jorden og av menneskers arbeid,
som for oss blir livets brød.
«Fordi du hørte på kvinnen
og spiste av treet som jeg forbød deg å spise av,
er jorden forbannet for din skyld.
Med strev skal du nære deg av den alle dine levedager.
Den skal la torn og tistel spire fram for deg,
og du skal spise det som vokser på marken.
Med svette i ansiktet skal du spise ditt brød,
inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt.
Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.»Velsignet er du, Herre, all skapnings Gud.
Av din rikdom har vi mottatt den vin
som vi bærer frem for deg,
en frukt av vintreet og av menneskers arbeid,
som for oss blir frelsens kalk.


...og han tok et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.» Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» 
Og de brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres samlet, og disse sa:  «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.» 
Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.
(Jfr. 1 Mos 3; Mark 3; Matt 26; Luk 24; den eukaristiske liturgi)