Bebudelse

Frykt ikke! Du har fått nåde. Du har fått en gave.

Våger du å tro på det? Våger du å virkelig høre hva han sier? Kan du våge å si ja til det livet han vil plante i deg?

Vær hilset! Frykt ikke!

At det finnes en som kjenner deg og elsker deg fullt ut, som har en drøm for ditt liv og ønsker ditt frie svar og din lykke... er det mulig å tenke den tanken?

Fylde av liv, for deg selv og for andre... I det stille, usynlige, i det alltid nærværende, i den helt konkrete, daglige eksistens...

Og hvis det virker umulig, er det mulig å ha tillit til de svar som blir gitt når du spør?

Hans tanker er ikke våre tanker, og våre veier er ikke alltid hans – men han kjenner din vei og ditt hvilested, og vet hvem du trenger å møte... 
Frykt ikke!