Ut unum sint (II)Pave Frans bønneintensjon for januar 2017: Kristen enhet
At alle kristne må være trofaste mot Herrens lære ved å strebe etter å gjenopprette kirkelig kommunion gjennom bønn og søskenkjærlighet og ved å samarbeide om å møte utfordringene menneskeheten står overfor.
Link til materiale for bønneuken for kristen enhet (18. - 25- januar) hos Norges Kristne Råd