Ti minutter til tidebønn i advent? (husk å skru opp lyden)