Praedicatores misericordiae (XII): Martin av PorresDen hellige Martin av Porres (biografi på katolsk.no) er en av de store dominikanske helgenene, og godt kjent som et eksempel på barmhjertighet i praksis og som beskytter for de fattige, sosial rettferdighet, forholdet mellom rasene, og spesielt for de fargede i Sør- og Mellom-Amerika.

Han viste eksemplarisk nestekjærlighet og omsorg for de fattigste, og var også meget ydmyk. Blant hans venner var den hellige Johannes Macias og den hellige Rosa av Lime, begge dominikanere.

Hans minnedag er 3. november.

Martin av Porres ble helligkåret av pave Johannes XXIII i 1963. Vi gjengir et utdrag av hans preken ved den anledning, hvor han understreker helgenens kallenavn på folkemunne: "Martin den barmhjertige".


Videre var Den hellige Martin ytterst lydhør for sin guddommelige Mesters tilskyndelser og viste sine brødre den største kjærlighet som sprang ut av ekte tro og et ydmykt hjerte. Og han elsket menneskene fordi han oppriktig betraktet dem som Guds sønner og sine brødre. Ja, han elsket dem mer enn seg selv, ettersom han i sin ydmykhet så på alle som mer rettferdige og bedre enn seg selv.
Han unnskyldte andres feil og bar over med de bitreste forurettelser, for han var overbevist om. at han, på grunn av sine synder, selv fortjente mye hardere straff. Illgjerningsmenn søkte han ivrig å føre tilbake til den rette vei.
Full av hjelpsomhet bisto han syke. Til de trengende skaffet han mat, klær og legemidler. Så langt det sto i hans makt, forsøkte han med hjelp og omsorg å ta seg av bønder, fargede og dem av blandet rase - som på den tiden ble regnet som foraktelige slaver -, slik at han på folkemunne rettmessig ble kalt ”Martin den barmhjertige”.
Denne hellige mannen, som i så høy grad gjennom sin tale, sitt eksempel og sine dyder har styrket mange i troen, klarer også nå på forunderlig måte å løfte våre sinn mot himmelen. 

(Fra pave Johannes XXIIIs preken ved helligkåringen av Martin av Porres. Oversettelse: Tidebønneboken)