Invitasjon til retrett

http://lunden.katolsk.no/2016/10/halvdagsretrett-for-unge-voksne-lordag-3-desember-2016/