Praedicatores misericordiae (V): Margrete Ebner

Den salige Margrete (Margareta) Ebner (ca. 1219 - 1351; biografi på katolsk.no) var dominikanernonne og regnes blant de såkalte Rhinlandsmystikerne, sammen med blant annet Mester Eckhart, Johannes Tauler og Henrik Seuse.
Hennes spiritualitet var helt innrettet mot Kristus, og hun levde et dypt åndelig liv.
Hennes minnedag er 20. juni.

Teksten under taler om hvordan Guds barmhjertighet virker i oss. Den er hentet fra hennes Paternoster, og er oversatt av sr. Merete-Maria av Eukaristien O.P.Gi oss, min Herre, en mild, indre lengsel fra et rent hjerte etter ditt legemes levende føde,
og en elskende tørst etter å få motta deg i samstemmighet med din innerste barmhjertighet;
utvirk i oss med mildhet et nådefylt barmhjertighetsarbeide så vi i oss selv virkelig får merke den skjulte kraft fra dine hellige sakramenter, stadig få vinne mer dyd og stadig vokse i nåde.
[…]
Og måtte vi fremtre for ditt guddommelige ansikt uskyldige i denne synd og i alle synder og rikt smykket av nådens fylde.
Måtte vi bli styrket av din levende føde så vi vokser i lidenskapelig kjærlighet,
måtte vi bli omgitt av din grenseløse barmhjertighet mot alt ondt,
og måtte vi bli omfavnet av din rene sannhet.
Måtte hele din nåde omgi oss og alltid vokse i oss og aldri mer bli tatt ifra oss inntil det evige liv,
og måtte den være oss en evig belønning, en evig glede, og en evinnelig fryd i deg.