Rosenkransdagene

Rapport fra våre rosenkransdager på rosarium.op.org