Lux fulgebit hodie, per viscera misericordiae Dei nostri - venite adoremus!


I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen, ved ham er alt blitt skapt


Midt på natten, da en dyp stillhet hersket overalt,
fór ditt allmektige ord ned på jorden fra din kongetrone.

For oss mennesker og for vår frelses skyld, steg han ned fra himmelen

Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett det og vitner om det og forkynner dere det evige liv, som var hos Far og ble åpenbart for oss.

Han er blitt kjød ved Den hellige ånd, av Jomfru Maria, og er blitt menneske

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

Guds enbårne Sønn, født av Faderen fra evighet

Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere
Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham.

Gud av Gud, Lys av Lys, sann Gud av den sanne Gud

Det folk som vandrer i mørket, ser et stort lys.
Over dem som bor i dødsskyggens land, stråler lyset frem.

Ære være Gud i det høyeste

 Ved vår Guds barmhjertighet og miskunn, har solrenningen fra det høye gjestet oss.

Fred på jorden for mennesker av god vilje

Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden
Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke
Han kom til sitt egetog hans egne tok ikke imot ham.
Men alle som tok imot hamdem ga han rett til å bli Guds barnde som tror på hans navn.

Du er herlighetens konge, Kriste; du er Faderens evige Sønn

Det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene
Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig.

Du ble menneske for å utfri mennesket og du skydde ikke jomfruens skjød

Det som vi har sett og hørt forkynner vi også for dere, for at dere skal ha fellesskap med oss,
vi som har fellesskap med Far og med hans Sønn Jesus Kristus.
Og dette skriver vi for at vår glede skal være fullkommen.I cannot find the time to write you the long letter your love would wish for 
and I would so gladly send; none the less I do write, 
I send you a very little word, the Word made little in the crib, 
the Word who was made flesh for us, 
the Word of salvation and grace, of sweetness and glory, 
the Word who is good and gentle, Jesus Christ and Him crucified, 
Christ raised up on the Cross, raised in praise to the Father’s right hand: 
to whom and in whom do you raise up your soul, 
and find there your rest unending for ever and ever. 
Read over this Word in your heart, turn it over in your mind, 
let it be sweet as honey on your lips; ponder it, dwell on it, 
that it may dwell with you and in you for ever.


(Jfr. Joh, 1,1 - 18; Visd. 18,14 - 15; 1. Joh. 1,1 - 5; Jes. 9,2; Luk. 1,78; Tit. 3,4 - 5; 
Credo; Gloria; Te Deum;
Sitat fra et brev fra Jordan av Sachsen OP til Diana av Andalo OP, julen 1223)