Jubileumsbønn

Miskunnsrike Gud,
I din evige visdom kalte du din tjener Dominikus
til å ta fatt på veien som pilegrim i troen,
og som forkynner av din nåde.
Med ham som forbilde gjennom dette jubileet,
ber vi deg nå om på nytt å inngi oss den oppstandne Kristi Ånd,
slik at vi trofast og med glede kan vitne om fredens evangelium,
ved ham, Jesus Kristus, vår Herre.

Amen.
Les mer om jubileet på wordpress og hos brødrene.