Herre, du kjenner min vei

Gott, lass meine Gedanken sich sammeln zu dir. 
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht.
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich.


God, let my thoughts be gathered to you. 
With you there is light, you do not forget me. 
With you there is help, with you there is patience. 
I do not understand your ways, but you know the way for me.

Gud, la mine tanker samles i deg. 
Hos deg er lys, du glemmer meg ikke. 
Hos deg er hjelp, hos deg er tålmodighet. 
Jeg forstår ikke dine veier, men du kjenner veien for meg.

(Etter en bønn av Dietrich Bonhoeffer)

Bønnen er satt til musikk av brødrene i Taizé: