Perspektiver

I anledning ordenslivets år, hadde årets Olsok-foredrag i Trondheim klosterlivet som tema - og da fra et cisterciensisk perspektiv. Foredragene holdt av sr. Gilchrist og fr. Joël OCSO kan leses her.