Bønn og bekjentskap: velkommen til messe med bønn for kall!

Hver første torsdag i måneden bes det spesielt for preste- og ordenskall i Oslo Katolske Bispedømme. De ulike ordenshus tar hver sin tur med å forberede messen. 
I oktober er det Dominikanernes tur! 

Sammen med våre brødre og søstre i Ordenen, inviterer vi alle til å be sammen med oss og bli bedre kjent med oss. Messen, med påfølgende betraktning ved sr. Anne-Lise, samt kirkekaffe med innlegg fra en søster fra Katarinahjemmet, finner sted hos Dominikanerne, i St. Dominikus kirke i Neuberggaten torsdag 1. oktober kl. 18.30.


Velkommen!


Link til brødrenes nettside: http://stdominikus.katolsk.no
Link til søstrene på Katarinahjemmets nettside: http://katarinahjemmet.katolsk.no/ny/