Pave Frans og Ordenslivets år

Høstens HERRE,

VELSIGN unge mennesker 
med mot til å svare på ditt kall.
Åpne deres hjerter for høye idealer og store ting.


INSPIRER alle dine disipler 
til gjensidig kjærlighet og hengivelse - 
for kall blomstrer i trofaste menneskers gode jord.

INNGI alle i ordenslivet, menighetsarbeid og familier
tillit og nåde til å invitere andre 
til å legge ut på den underfulle reise
et liv viet til deg i sannhet er.

FOREN oss med Jesus gjennom bønn og sakramentene,
så vi kan være med på å bygge 
ditt barmhjertighetens, sannhetens, 
rettferdighetens og fredens rike.
Amen.


LORD of the Harvest, 

BLESS young people 
with the gift of courage to respond to your call.
Open their hearts to great ideals, to great things.

INSPIRE all of your disciples 
to mutual love and giving —
for vocations blossom in the 
good soil of faithful people.

INSTILL those in religious life, 
parish ministries, and families 
with the confidence and grace 
to invite others to embrace 
the bold and noble path of a life 
consecrated to you.

UNITE us to Jesus through prayer and sacrament,
so that we may cooperate with you 
in building your reign of mercy and truth, 
of justice and peace. 
Amen.

En bønn inspirert av pave Frans' budskap til den 51. Verdensbønnedag for kall


Les også pave Frans brev til Ordensfolket i anledning året for det gudviede liv, på norskengelsk eller fransk, eller det lengre brevet Rejoice!/Réjouissez-vous! om gleden i ordenslivet.